สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวีดีโอ

หลวงปู่อุทัย สิริธโร
เมตตามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561

 

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
เมตตามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561

 

วีดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ
โดย ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (ประธานมูลนิธิฯและพิพิธภัณฑ์ฯ)

 

วีดีโอสรุปเนื้อหาสำคัญของพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา
โดย ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (ประธานมูลนิธิฯและพิพิธภัณฑ์ฯ)

 

 

 

You are here: Home GALLERY VDO