• หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต
  วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
  • รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร
   -
  • ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
   -